Bibliografie

 • Bacalbașa, Constantin – Bucureștii de altădată, Editura Ziarul Universul, București, 1927
 • Cernovodeanu, Paul - Inserții britanice în societatea românească, Arhiva genealogică, II, nr. 3-4/1995, editura Academiei Române, Iași
 • Cernovodeanu, Paul – Înființarea consulatului englez în Țările Române (1803) și activitatea sa până la 1807, Revista românească de studii internaționale, nr.1/1971
 • Cernovodeanu Paul – Implicații de ordin politic ale activității și falimentului Casei de Comerț Bell&Anderson din București (1834-1836), în Studii și materiale de istorie modernă, vol XII, 1998
 • Cernovodeanu Paul – Călătoria pictorului Luigi Mayer în Țara Românească (1794), Revista istorică, tomul V, nr.1-2, 1994
 • Cernovodeanu, Paul- Punți între două lumi. Britanici printre români, in Magazin Istoric, iulie 1995
 • Kirson, Ștefan Petre - Pe aripile amintirilor, Editura Fundației Culturale Magazin istoric, București, 2005
 • Costescu, George, Bucureștii vechiului regat, Editura Universul, București, 1944
 • Damean, Sorin Liviu – Diplomați englezi în România, Editura Universitaria, Craiova, 2008, vol I și II
 • Michelet, Jules – Principautes danubiennes: Madame Rosetti, Paris, 1853
 • Maria, Regina României - Povestea vieții mele, Editura Moldova, Iași, 199064 65
 • Porter, Ivor- Operațiunea Autonomous, București, editura Humanitas, 2008
 • Potra, Gheorhe – Din Bucurestiul de ieri, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1990
 • Rosetti, Radu – Relațiile anglo-române în perioada războilului din 1877-1878, Editura Vălenii de munte, 1928
 • The Anglo-Rumanian Society – Annual, 1937-1940
 • Călători străini despre Țările Române, Editura Academiei Române, București, vol.X, 2001
 • The Illustrated London News, 1855,
 • Bibliografie online: