Biserica anglicană

Adresa: Str. Alexandru Xenopol, nr.2A

Biserica anglicană și comunitatea britanică din București

Biserica Învierii, situată la intersecția străzilor Arthur Verona și A.D. Xenopol, în zona Grădina Icoanei a fost construită în anul 1914, după planurile arhitectului Victor Ștephănescu. Prima slujbă a avut loc după război, în anul 1920, în duminica de Paști. Activitatea bisericii a fost susținută intens de către regina Maria.

Primele informații despre existența unei biserici anglicane la București datează din anul 1860, activitatea bisericii anglicane existând chiar dinainte, din 1850, sub forma Misiunii Anglicane pentru Evrei. Misiunea se afla pe strada Olteni, la nr. 45. În tim­pul primului război mondial, în spațiul din strada Olteni au fost amplasate saloanele pentru răniți.

În anul 1900, Sir John Kennedy, ministrul britanic la București obținea terenul unde se va construi biserica anglicană. Campa­nia de strângere a fondurilor a fost susținută de Prințesa Maria, cea care va frecventa regulat biserica.

Biserica Anglicană a fost închisă în perioada celui de al doilea război mondial și s-a redeschis în 1944, cu o slujbă de Crăciun. În perioada războiului biserica a fost îngrijită de îngrijitoarea Maria, care a fost decorată cu Crucea de bronz a ordinului Sfân­tului Augustin, pentru cei 60 de ani în slujba Bisericii. În timpul regimului comunist, activitatea Bisericii Anglicane a fost mult mai redusă.